Ledenadministratie

Conny Witteveen- Smit
ledenadministratie@curlycoatedretriever.net,

Wie lid wil worden van de Curly Coated Retriever Club Nederland kan zich hier aanmelden.

Voor hoofdleden is de contributie €30 per kalenderjaar en voor leden met een adres in het buitenland €35 per kalenderjaar.
Voor gezinsleden, wonend op hetzelfde adres als een hoofdlid (gezinsleden hebben alle rechten als lid, maar krijgen geen Clubblad) is de contributie €12,50 per kalenderjaar.

Wie lid wordt na 1 juli is voor het lopende jaar de helft van de contributie verschuldigd.

De CCRCN vraagt de leden om in te stemmen met automatische incasso, omdat dat voor de vereniging het handigste en het goedkoopste is. Leden die de contributie liever zelf overmaken zijn jaarlijks €2,50 administratiekosten verschuldigd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Het lidmaatschap van de CCRCN kan gedurende het jaar ingaan en loopt af per 31 december. Het lidmaatschap en de betalingsplicht worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap per 1 januari dient te schriftelijk geschieden voor 1 december van het voorafgaande jaar.

Bij verhuizing graag het nieuwe adres doorgeven aan de ledenadministratie.
Ook bij verandering van e-mail adres dit graag doorgeven aan de ledenadministratie