Dit keer is onze ALV op een nieuwe locatie, en dat heeft een speciale reden. In 2018 organiseren we in Nederland het 6e Curly World Seminar, net zoals we het in 2002 hebben gedaan. Toen waren we te gast op het Lierderholt in Beekbergen. In 2018 kunnen we daar niet terecht aangezien het in het hoogseizoen plaats vind, namelijk 4 t/m 8 augustus. Het was een enorme zoektocht en we zijn blij te kunnen aankondigen dat we een prachtige locatie hebben gevonden, Erve de Waltakke in Lochem. (www.dewaltakke.nl)

Ook ons Curly weekend (info hieronder, na de agenda) op 24 & 25 juni 2017 zal op de Waltakke plaats vinden, zo kunnen we mooi proefdraaien zodat we in 2018 een geweldig mooi mondiaal evenement kunnen neerzetten. De voorbereidingen voor beide evenementen zijn al in volle gang, op dit moment wordt ook hard aan de website gewerkt zodat eerdaags het eerste nieuws online komt.
Om u allen vast kennis te laten maken met de Waltakke hebben we bedacht om onze ALV daar te houden op zaterdag 1 april. De ALV begint om 11.30 uur, en na de ALV is het mogelijk om op het terrein te trainen. De workingtesten in 2017 & 2018 vinden ook plaats op het terrein van de Waltakke, dus een mooie gelegenheid om nu even te trainen daar. Meer gegevens hierover volgen in het voorjaar, maar noteert u alvast de datum voor de ALV.

Agenda Algemene Ledenvergadering CCRCN op 1 april 2017

aanvang 11.30 uur (zaal open om 11.00 uur)

Locatie : De Waltakke,

              Bolksbeekweg 7,

              7241 PH Lochem

 

 1. Opening
 2. Verslag ALV 2016
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Verkiezing bestuursleden
  1. Aftredend en herkiesbaar: Annemieke van Luijk- Grevelink (voorzitter)
  2. Aftredend en herkiesbaar: Mieke Molenaar (bestuurslid)
  3. Door het tussentijds aftreden van bestuurslid Hans Leduc is er een vacature voor een bestuurslid. Voordrachten kunnen ingevolge van artikel 18 van de Statuten worden ingediend. Een voordracht van 10 of meer stemgerechtigde leden moet tenminste één week (uiterlijk 25 maart 2017) voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 1. Financiën
  1. jaarverslag 2016
  2. verslag kascommissie
  3. begroting 2017
  4. benoeming kascommissie 2017                                                                                                                                                                                                                                
 2. Jaarverslag CCRCN 2016
 3. Activiteiten 2017
 4. Voortgang werkgroep Curly World Seminar 2018
 5. Goedkeuring Jachthondenproeven reglement
 6. Benoeming Jacht Proeven Commissie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting